Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie

Preventie, begeleiding en reïntegratie

De bedrijfsfysiotherapeut is gespecialiseerd in het meedenken bij maken van een gezonde werkomgeving en het verminderen van ziekteverzuim binnen een bedrijf of organisatie.

Zij baseert zich daarbij op een werkplekonderzoek naar de risico’s van fysieke belasting en/of beeldschermwerk.

De nadruk ligt op preventie van arbeidsrelevante klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Samen met opdrachtgevers werkt hij aan het voorkomen van gezondheidsproblemen, het verminderen en herstellen van klachten en het ondersteunen van reïntegratietrajecten.

Voor zowel de werkgever als de individuele werknemer geeft zij,  advies op maat, coaching en begeleiding.

De bedrijfsfysiotherapeut

Opleiding en kwaliteit

Onze  bedrijfsfysiotherapeut Jorien van den Boom is eerst opgeleid als algemeen fysiotherapeut en heeft daarna een specialistische opleiding gevolgd. Er bestaat een apart kwaliteitsregister voor het specialisme: Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapeuten (NVBF).

ergotherapie3