Wat is kinderergotherapie? Wat doet een kinderergotherapeut?

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie

Afspraak fysio

Wat is kinderergotherapie?

Kinderergotherapie is bedoeld voor kinderen van 0-18 jaar. Bij sommige kinderen is er sprake van problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, in de motoriek of in de sensorische informatieverwerking. Hierdoor kunnen zij zich niet optimaal ontwikkelen op het gebied van bewegen, spel, zelfredzaamheid en (pre)schoolse vaardigheden. De kinderergotherapeut kan dan helpen.

Wanneer helpt kinderergotherapie? Wat doet een kinderergotherapeut?

Bij problemen met:

kinderergotherapie

Ondersteuning van de kinderergotherapeut

Een ergotherapeut kan ook ondersteuning bieden bij het aanvragen/gebruiken van hulpmiddelen:

Sensorische informatieverwerking

Vanaf de geboorte leren we om allerlei prikkels te verwerken, te onderscheiden en te voelen. Dit is sensorische informatieverwerking. Hierbij worden de prikkels bedoeld die je binnenkrijgt door wat je voelt op je huid, je evenwicht, hoe je staat en beweegt, wat je ziet, hoort en ruikt. Als de sensorische informatieverwerking bij het kind niet goed verloopt, kan dit problemen opleveren bij de ontwikkeling, het gedrag en het leren van het kind.

Ergotherapie op school

Kinderergotherapeuten begeleiden kinderen ook op school om hun vaardigheden te optimaliseren, zodat zij succesvol aan het onderwijs kunnen deelnemen. Kinderergotherapie heeft het meeste effect in de omgeving van de leerling; zoals in de klas, op het schoolplein, in het speellokaal of bij de naschoolse opvang. Kinderergotherapeuten inventariseren en trainen vaardigheden en optimaliseren de omgeving; zoals het schoolmeubilair of de inrichting van de speelplaats. Daarnaast wordt de sociale omgeving ondersteund, zoals de leerkracht, de ouders en klasgenootjes.

Andere partners

In Culemborg werkt onze praktijk samen met medisch kinderdagcentrum Jolie van Syndion. Hier behandelen wij kinderen van 0-6 jaar met diverse vormen van ontwikkelingsachterstand.

Vergoedingen van kinderergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Ieder kind  heeft recht op tien behandeluren per kalenderjaar.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra ergotherapie. Kijk hiervoor op de  polis van de zorgverzekeraar. Ee huisarts of specialist kan een kind doorverwijzen. Maar je kunt ook zonder verwijzing bij ons terecht.

Samenwerking

Op onze drie locaties wordt er veel samengewerkt  met andere disciplines. Regelmatig komt het voor dat samengewerkt wordt met:


 

Je kunt in onze praktijk terecht voor allerlei problemen; of het nu om bewegingsproblemen bij kinderen of om klachten bij volwassenen gaat. Het maakt niet uit of de klachten of problemen zijn ontstaan tijdens het werk, het sporten, een ongeluk of ziekte. Wij helpen je graag.

Onze specialisaties:

Algemene fysiotherapie Bedrijfsfysiotherapie Oncologiefysiotherapie
Bekkenbodem fysiotherapie Etalagebenen (chronisch ZorgNet) Overgewicht
Dry needling Ergotherapie Parkinsonnet
Geriatrie fysiotherapie Handtherapie Sportfysiotherapie
Kinderergotherapie Kinderfysiotherapie Diëtist
Manuele therapie Therapeutisch Elastische Kousen Oedeemfysiotherapie