Praktijk de Wiel voor fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek

Algemene informatie Praktijk de Wiel

Algemene informatie Praktijk de Wiel

Welkom bij Praktijk de Wiel:

Praktijk de Wiel is al vele  jaren een vooruitstrevende en moderne praktijk voor Fysiotherapie, Ergotherapie en Diëtetiek. Als team staan we voor deskundige, persoonlijke en professionele begeleiding.

Praktijk de Wiel heeft drie locaties en is gevestigd in Schoonrewoerd, Culemborg en Leerdam. Op onze locaties wordt nauw samen gewerkt met de daar aanwezige disciplines: huisartsenpraktijkdewiel.nl ; logopediekinderpraktijk ;  familyfitmuslu

Met en zonder verwijzing!

Een huisarts of specialist kan je doorverwijzen voor fysiotherapie, ergotherapie, oefentherapie of diëtetiek, maar je kunt ook zonder verwijzing bij ons terecht. Als je (volgens een arts) aan huis behandeld moet worden, is er wel een verwijzing van een arts nodig.

Zekerheid over Kwaliteit

Al onze fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten staan ingeschreven in een Kwaliteitsregister.  Om onze kwaliteit nog verder te verbeteren zijn zij allemaal gespecialiseerd in één of meerdere richtingen.

Specialisaties binnen de praktijk

Kinderfysiotherapie
Kinderfitness
Manuele therapie
Dry Needling
Praktijk de Wiel– – Diëtetiek
– COPD behandeling
Handfysiotherapie
Bedrijfsfysiotherapie
Ergotherapie

Kinderergotherapie
Sportfysiotherapie

Oedeemfysiotherapie
– Therapeutisch elastische kousen
Oncologiefysiotherapie
– Medische Fitness
Geriatriefysiotherapie (voor ouderen)

– Neurologische revalidatie
Looptraining bij vaatproblemen (Claudicationet)
Bekkenbodem fysiotherapie

De specialisten in beweging en gezonde leefstijl

Je kunt bij onze praktijk terecht voor allerlei problemen; of het nu om bewegingsproblemen bij kinderen of om klachten bij volwassenen gaat. Het maakt niet uit of deze klachten of problemen  zijn ontstaan tijdens het werk, het sporten, een ongeluk of ziekte. Wij helpen je graag.

De fysiotherapeut/ergotherapeut/diëtist spoort de oorzaak en de daarmee samenhangende problemen van de klacht op. Samen met jou proberen wij deze problemen op te lossen of zoveel mogelijk te beperken.

Ook voor preventief advies en voorlichting kun je bij ons komen. Bijvoorbeeld als je weer op een verantwoorde manier wilt beginnen met sporten of afvallen.

Onze aanpak

Voor de eerste afspraak neem je het volgende mee:

– Geldig legitimatiebewijs
– Medicijnlijst
– Smartphone of tablet (indien in bezit)
– Verwijsbrief van een arts (indien aanwezig)
– Grote handdoek (bij fysiotherapie)

Tijdens de eerste afspraak brengen we de klachten in kaart. We voeren een gesprek en doen zo nodig een lichamelijk onderzoek. Ook verzoeken we je , vaak al van te voren, enkele vragenlijsten in te vullen.

We bespreken de resultaten van het onderzoek en stellen samen een behandelplan op. Je krijgt oefeningen en/of adviezen mee die je thuis kunt opvolgen. Als blijkt dat we extra informatie nodig hebben, nemen we contact op met jouw arts. Uiteraard vragen we hiervoor eerst toestemming.

Informatie of aanmelding?

Wil je een afspraak maken of heb je vragen? Ons secretariaat is telefonisch bereikbaar tussen 8.45 en 12:30 uur. Wij zijn ook bereikbaar via e-mail, WhatsApp en het digitaal aanmeldformulier.

Je bent van harte welkom in één van onze praktijken van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 21.00 uur.