Smart teaching Praktijk de Wiel

Smart teaching Praktijk de Wiel

Smart teaching Praktijk de Wiel

Onze praktijk beschikt over de mogelijkheid om cursussen te leveren:

 

Cursus: Teach the Teacher – basisonderwijs 

Achtergrond 

Doelgroep training: leerkrachten groep 1 en 2

Doel training: 

– Leerkrachten opleiden in afnemen motorische screening met behulp van Movement ABC-2 Checklist bij kinderen in groep 1 en 2.

– Aanbieden passende zorg indien van toepassing.

Motivatie: 

– Vroegtijdige opsporing van motorische problemen zodat verder onderzoek gedaan kan worden.

– Vroegtijdige interventie met als doel dat het kind motorisch schoolrijp wordt c.q. motorisch de eisen van groep 3 aan kan.

Screeningsinstrument: De Movement ABC-2 Checklist is ontwikkeld om een indicatie te verkrijgen over het motorisch functioneren van een kind in het dagelijks leven. De checklist kan door leerkrachten op de basisschool als screeningsinstrument worden gebruikt.

Er zijn Nederlandse normen (Smits-Engelsman, 2010) ontwikkeld voor leerkrachten op basis van 628 ingevulde checklists. De interne consistentie van de checklist voor de leerkrachten is goed (α = 0,92). Binnen de checklist worden 4 vragen gesteld over de fijne motoriek en 1 vraag over het schrijven. Uit onderzoek blijkt dat de gehele checklist onderscheid kan maken tussen kinderen met en zonder motorische problemen. De checklist wordt geadviseerd in het ‘Evidence Statement Motorische schrijfproblemen bij kinderen’ van het NVFK-KNGF (beroepsvereniging voor kinderfysiotherapeuten).

Aanbieder 

Binnen Praktijk de Wiel zijn 4 kinderfysiotherapeuten (NVFK-geregistreerd) werkzaam die de training kunnen verzorgen.

Investering 

Instructiefase leerkracht(en): 45 min

Screeningsfase fijne motoriek per 6 kinderen: 30 min

Screeningsfase grove motoriek per 6 kinderen: 30 min

Verwerking screening per 6 kinderen: 30 min

Interpretatie scores met leerkracht(en): 30 min

Advies op vraag: 30 min

Tarief per uur: 70 euro (excl. BTW 21%)

Voorbeeld voor een klas van 24 kinderen; 

Totaal aantal uren: 7,75 uur

Totaalbedrag: €542,50 (excl. BTW 21%)

Inclusief checklists, filmmateriaal en stroomschema*.

Training Teach the Teacher – basisonderwijs from Praktijk De Wiel on Vimeo.