Wat is sensorische informatieverwerking (SI)?

SI-therapie

SI-therapie

Afspraak fysio

SI-therapie voor kinderen, jongeren en volwassen bij prikkelverwerkingsproblemen

Heeft hij of zij problemen met het verwerken van informatie die binnenkomt via de zintuigen? Dan kan SI-therapie (sensorische informatieverwerking) nuttig zijn. Lees hier verder over wat SI-therapie inhoud.

Wat is sensorische informatieverwerking (SI)?

Sensorische informatieverwerking is de manier waarop ons zenuwstelsel zintuiglijke prikkels binnenkrijgt en daarop reageert. Onze zintuigen verwerken 24 uur per dag informatie (dus ook als we slapen!). De informatie verkrijgen we via zien, horen, tast, smaak en reuk. Deze zintuigen werken bij iedereen anders. Echter sommige mensen hebben problemen met het verwerken van deze prikkels. Ze trekken zich bijvoorbeeld terug uit drukke omgevingen. Of kunnen niet stilzitten. Ze ontwijken bepaalde materialen of zoeken deze juist op. Ze zijn moe of juist heel actief of reageren emotioneel. Het kan lastig zijn sensorische informatieverwerkingsproblematiek te herkennen. Want de symptomen verschillen per persoon.

Voor wie is SI-therapie?

SI-therapie is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen van alle ontwikkelingsniveaus. Dus ook voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking, een ernstige meervoudige beperking en niet-aangeboren hersenletsel.

Wat houdt SI-therapie in?

In onze praktijk zijn er ergo- en fysiotherapeuten met een opleiding sensorische informatieverwerking. Aan de hand van een vragenlijst, (video)observatie en onderzoek naar de prikkelverwerking wordt duidelijk wat er aan de hand is. De SI-therapeut wil ook kijken op de plek waar je kind of familielid woont, werkt en naar school gaat.

Na het onderzoek geven we therapie.  Dat kan op verschillende behandellocaties zijn: thuis, op school, op het werk of op de praktijk. Daar waar het meest prettig is. De therapeut leert je kind of familielid om overprikkeling te herkennen. En wat hij of zij dan het best kan doen. We betrekken daarbij ook de omgeving: de ouders/verzorgers, de leerkrachten of de begeleiders. Zodat ook jij kan omgaan met de overprikkeling en weet wat je moet doen. Ook kan een therapeut helpen om een dagprogramma op te stellen met passende activiteiten. Hoe lang de therapie duurt, hangt af van de hulpvraag. Dat geldt ook voor de duur van elke sessie.

Vergoeding

Zoals al genoemd zijn onze SI-therapeuten ergotherapeut of fysiotherapeut en zal de vergoeding onder die noemer vallen.

Ergotherapie: Voor ergotherapie zit er 10 uur aan behandelingen in de basisverzekering. Eventueel zit er in een aanvullende verzekering nog extra vergoeding. (Let op: vanaf 18 jaar worden de behandelingen verrekend met het eigen risico.

Fysiotherapie: Voor kinderen tot 18 jaar zitten er 18 behandelingen fysiotherapie in de basisverzekering. Vanaf 18 jaar zit fysiotherapie alleen in de aanvullende verzekering.

SI-therapie de Wiel

 

 


 

Je kunt in onze praktijk terecht voor allerlei problemen; of het nu om bewegingsproblemen bij kinderen of om klachten bij volwassenen gaat. Het maakt niet uit of deze klachten of problemen zijn ontstaan tijdens het werk, het sporten, een ongeluk of ziekte. Wij helpen je graag.

Onze specialisaties:

Algemene fysiotherapie Bedrijfsfysiotherapie Oncologiefysiotherapie
Bekkenbodem fysiotherapie Etalagebenen (chronisch ZorgNet) Overgewicht
Dry needling Ergotherapie Parkinsonnet
Geriatrie fysiotherapie Handtherapie Sportfysiotherapie
Kinderergotherapie Kinderfysiotherapie Diëtist
Manuele therapie Therapeutisch Elastische Kousen Oedeemfysiotherapie