Revalidatie Praktijk de Wiel

Revalidatie

Revalidatie

Revalidatie

Revalidatie is ruime begrip voor herstel na diverse ziektebeelden, bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Bij uw revalidatie bij ons kan u geholpen worden met de gevolgen van uw aandoening door een team van fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtist.
Het doel is weer mee te kunnen doen in de maatschappij.
Dit doen we door intensieve behandeling, advies op maat en zo nodig technische aanpassingen of hulpmiddelen.
Revalidatie kan deels ook thuis plaatsvinden.

Revalidatie bij de volgende zaken is mogelijk:

Praktijk de Wiel is aangesloten bij verschillende Kwaliteitsnetwerken. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden deze behandelingen van praktijken die aangesloten zijn bij deze netwerken uitgebreider. Wij zijn  aangesloten bij  ChronischZorgNet en OncoNet.