Kwaliteit en specialisaties - Praktijk de Wiel

Kwaliteit

Kwaliteit

Je wilt de beste zorg en zekerheid over kwaliteit.

Kwaliteit en specialisaties

Fysiotherapie

Al onze fysiotherapeuten staan ingeschreven in het BIG register en in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Daarnaast zijn wij allemaal gespecialiseerd in één of meer richtingen binnen de fysiotherapie om onze kwaliteit te garanderen. Meerdere fysiotherapeuten hebben een master opleiding gevolgd. De gespecialiseerde fysiotherapeuten zijn lid van een specialistenvereniging en/of staan geregistreerd in een deel register.

Ergotherapie

Onze ergotherapeuten zijn lid van Ergotherapie Nederland en houden zich aan de beroepscode en gedragsregels zoals vastgesteld door de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland ( 2014).

Diëtist

Onze diëtist is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en houdt zich aan de beroepscode en gedragsregels zoals vastgesteld door deze beroepsvereniging.

Multidisciplinaire teams

Continu zijn we onze kennis aan het verdiepen, want we willen je volgens het laatste inzicht kunnen behandelen. In vakgroepen houden we elkaar op de hoogte en trainen we onze vaardigheden om ons werk te perfectioneren. We werken samen in  multidisciplinaire vakgroepen: kinderteam, oncologisch/oedeemteam, manueel therapeutisch/orthopedisch team, revalidatie team en een geriatrie team.

Samenwerking andere disciplines

Bij kwaliteit hoort in onze optiek ook samenwerking met andere disciplines (andere dan onze ergotherapie, diëtetiek, en fysiotherapie) en deelname aan zorgnetwerken. Door onderling overleg en samenwerken zijn wij in staat de beste en meest effectieve zorg te bieden.

De informatie van een patiënt leggen we vast in een elektronisch patiëntendossier. Op deze manier wordt het proces van de behandeling inzichtelijk gemaakt met o.a. vragenlijsten en metingen