FysioFit & Food Junior - Leefstijlprogramma voor kinderen

FysioFit &Food – Junior

FysioFit &Food – Junior

FysioFit &Food Junior – Leefstijlprogramma voor kinderen met overgewicht

Het programma

FysioFit & Food Junior is een programma gericht op leefstijl en bewegen, voor kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 2 t/m 8). Het programma duurt 5 maanden. Er wordt 3 maanden gesport. In de 2 maanden daarna volgen controles bij de kinderfysiotherapeut en diëtist. Het programma leert ouders en kinderen hoe je op een leuke manier meer kan bewegen en welke voeding gezond is: een gezonde leefstijl. Aan het einde van het programma voelt uw kind zich fitter, is zijn/haar gewicht gezond en weten ouders en kind om deze gezonde leefstijl vast te houden.

Voor wie?

Het programma is voor basisschoolkinderen met een hoger gewicht dan gezond is. De kinderen worden ingedeeld in twee groepen:

Met de mogelijke doelen:

Plezier in bewegen

De groepstraining wordt begeleid door een vakkundig fysiotherapeut. De kinderen trainen in kleine groepen (5 tot 8 kinderen). Dit werkt stimulerend en zorgt voor meer plezier in het bewegen. Aan het einde van het programma wordt er door middel van sportworkshops kennisgemaakt met verschillende soorten sporten om zo de eventuele doorstroming naar een sportvereniging te verbeteren.

Gezonde voeding

Een eetpatroon is erg persoonlijk. Het hele gezin wordt betrokken bij een nieuwe gezonde leefstijl. Het aanpassen van de leefstijl wordt gedaan onder begeleiding van een diëtist. Zo wordt er op een speelse manier geleerd over gezonde voeding maar wel met een persoonlijke tint. Ouders worden betrokken met adviezen op gebied van (eet)gedrag en opvoeden naar een gezonde leefstijl. Ook zijn er voor de kinderen enkele groepsbijeenkomsten van 20 minuten aansluitend op de training, waarbij zij voorlichting krijgen van de diëtist over onder andere een gezonde lunch en gezonde tussendoortjes. 

Samenwerking

De (kinder)fysiotherapeuten en de diëtist zijn werkzaam bij Praktijk de Wiel waardoor er nauwe samenwerking is. Hierdoor zijn doelen en afspraken op elkaar afgestemd voor een beter resultaat. Dit programma is opgestart in samenwerking met GGD-Utrecht.

Vergoeding

Het hele programma wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een verwijzing vanuit de huisarts is niet nodig. Een verwijzing van de jeugdarts van de GGD is wenselijk.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden via:

Voorafgaand aan de deelname is er een intake met de kinderfysiotherapeut en diëtist waarin de trainingsdoelen bepaald worden. Er wordt 2 keer per week getraind in Gezondheidscentrum Schaiksehof in de oefenzaal van Praktijk de Wiel of in Sportcentrum FamilyFitMuslu. Afspraken met de diëtist worden individueel ingepland.

Voeding en bewegen

 

Afspraak maken Praktijk de Wiel

 


 

U kunt in onze praktijk terecht voor allerlei problemen; of het nu om bewegingsproblemen bij kinderen of om klachten bij volwassenen gaat. Het maakt niet uit of uw klachten of problemen zijn ontstaan tijdens het werk, het sporten, een ongeluk of ziekte. Wij helpen u graag.

Onze specialisaties:

Algemene fysiotherapie Bedrijfsfysiotherapie Oncologiefysiotherapie
Bekkenbodem fysiotherapie Etalagebenen (chronisch ZorgNet) Overgewicht
Dry needling Ergotherapie Parkinsonnet
Geriatrie fysiotherapie Handtherapie Sportfysiotherapie
Kinderergotherapie Kinderfysiotherapie Diëtist
Manuele therapie Therapeutisch Elastische Kousen Oedeemfysiotherapie