Wat is oncologiefysiotherapie?

Oncologiefysiotherapie

Oncologiefysiotherapie

Afspraak fysio

Wat is oncologiefysiotherapie?

Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. Ze richt zich specifiek op het behandelen van problemen die ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de operatie, radiotherapie, chemotherapie en/of aanvullende behandelingen zijn ontstaan.

Voorbeelden van problemen zijn:

Deskundigheid

De oncologiefysiotherapeut  is een gespecialiseerde fysiotherapeut (ingeschreven bij de NVFL) die zich bezig houdt met de fysiotherapeutische behandeling en het coachen van patiënten met kanker. Gedurende een twee jarige post-HBO opleiding zijn de kennis en de vaardigheden verworven die nodig zijn bij de uitgebreide problematiek van deze patiëntengroep.

De oncologiefysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de kanker.

Curatieve fase

In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. In deze fase kan de oncologiefysiotherapeut helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies en het verlichten van spanningsklachten.

Herstelfase

In de herstelfase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle over de activiteiten van het dagelijks leven. In deze fase spelen vaak de problemen die al eerder genoemd zijn. De oncologiefysiotherapeut kan helpen bij deze problemen.

Oncologische Trainingsgroep

Bij Praktijk de Wiel is er de mogelijkheid om in een kleine groep of individueel te trainen voor een betere conditie en spierkracht en afname van vermoeidheid. Je traint met een persoonlijk trainingsschema en er wordt rekening gehouden met de bijwerkingen van de behandelingen t.g.v. de kanker. Dit kan zowel voor, tijdens als na de behandelingen in het ziekenhuis.

Palliatieve fase

Soms kan de ziekte niet worden genezen, maar wel onder controle worden gebracht en gehouden. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. De oncologiefysiotherapeut behandelt voorkomende klachten en ondersteunt en coacht de oncologische patiënt. Deze fase kan maanden, maar ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staat in deze fase centraal! De oncologiefysiotherapeut kan helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden.

Terminale fase

In de terminale fase gaat het levenseinde naderen. In deze fase staat het comfort van de patiënt centraal. De oncologie-fysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen.

Coaching

Naast de fysiotherapeutische behandeling bij mensen met kanker kan de oncologiefysiotherapeut ook een coachende en adviserende rol spelen voor collega fysiotherapeuten, huisartsen en andere hulpverleners. Zo kan een oncologische patiënt, die elders onder behandeling is, met een gerichte vraagstelling voor een éénmalig consult naar de oncologiefysiotherapeut verwezen worden.

Samenwerking

Bij Praktijk de Wiel wordt er nauw samengewerkt met andere disciplines, zoals o.a. huisarts, ergotherapie, diëtetiek, logopedie en psychologie. Er wordt ook samengewerkt met oedeemfysiotherapeuten en  manueeltherapeuten, die oncologie als aandachtsgebied hebben.

Oncologienetwerk Leerdam

Zowel de oncologiefysiotherapeut als de ergotherapeuten van Praktijk de Wiel zijn lid van het Oncologienetwerk Leerdam.

Bronvermelding: Patiëntenfolder Oncologie van de NVFL

 


 

Je kunt in onze praktijk terecht voor allerlei problemen; of het nu om bewegingsproblemen bij kinderen of om klachten bij volwassenen gaat. Het maakt niet uit of de klachten of problemen zijn ontstaan tijdens het werk, het sporten, een ongeluk of ziekte. Wij helpen je graag.

Onze specialisaties:

Algemene fysiotherapie Bedrijfsfysiotherapie Oncologiefysiotherapie
Bekkenbodem fysiotherapie Etalagebenen (chronisch ZorgNet) Overgewicht
Dry needling Ergotherapie Parkinsonnet
Geriatrie fysiotherapie Handtherapie Sportfysiotherapie
Kinderergotherapie Kinderfysiotherapie Diëtist
Manuele therapie Therapeutisch Elastische Kousen Oedeemfysiotherapie