CVA/Beroerte – Praktijk de Wiel

CVA/Beroerte

CVA/Beroerte

Wat is een CVA/Beroerte?

Een CVA staat voor een “Cerebrovasculair Accident,” maar het wordt vaak gewoon een beroerte genoemd. Een beroerte is een medische noodsituatie waarbij de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen wordt onderbroken of verminderd, waardoor de hersencellen niet voldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgen. Hierdoor kunnen de hersencellen beschadigd raken of afsterven.

Fysiotherapie bij een CVA/Beroerte

Fysiotherapie speelt een essentiële rol bij de revalidatie van patiënten die een beroerte hebben gehad. Het doel van fysiotherapie bij een beroerte is om de motorische functies te herstellen of te verbeteren, de spierspanning te verminderen en de algemene mobiliteit en onafhankelijkheid van de patiënt te bevorderen. Hier zijn enkele van de belangrijkste aspecten van fysiotherapie bij een beroerte:

 1. Beoordeling: De behandeling begint met een grondige evaluatie van de fysieke toestand van de patiënt. De fysiotherapeut zal de kracht, bewegingsbereik, spierspanning, balans en coördinatie van de patiënt beoordelen.
 2. Individueel behandelplan: Op basis van de evaluatie stelt de fysiotherapeut een individueel behandelplan op dat is afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van de patiënt. Dit kan onder andere het herstellen van het vermogen om te lopen, het verbeteren van arm- en handfunctie, en het verminderen van spasticiteit omvatten.
 3. Oefeningen en therapie: Fysiotherapeuten zullen patiënten begeleiden bij het uitvoeren van oefeningen die gericht zijn op het verbeteren van spierkracht, balans, en coördinatie. Dit kan zowel passieve oefeningen omvatten, waarbij de fysiotherapeut het werk doet, als actieve oefeningen waarbij de patiënt actief deelneemt.
 4. Mobiliteitstraining: Patiënten met een beroerte kunnen problemen hebben met lopen, het verplaatsen in bed, staan, en andere dagelijkse activiteiten. Fysiotherapeuten helpen patiënten bij het verbeteren van hun mobiliteit en lopen, inclusief het gebruik van hulpmiddelen zoals wandelstokken of rollators indien nodig.
 5. Spasticiteitsbeheer: Spasticiteit, een verhoogde spierspanning, is een veelvoorkomend probleem bij beroertepatiënten. Fysiotherapie kan helpen bij het verminderen van spasticiteit en het verbeteren van de functionaliteit.
 6. Evenwichts- en coördinatietraining: Beroertepatiënten hebben vaak problemen met evenwicht en coördinatie. Fysiotherapeuten kunnen oefeningen en technieken aanbieden om deze problemen aan te pakken.
 7. Educatie: Patiënten en hun familieleden worden vaak geïnformeerd over de voortgang en het beheer van de aandoening. Ze leren ook hoe ze thuis oefeningen kunnen blijven doen.

Fysiotherapie is meestal een langdurig proces en de duur en intensiteit van de behandeling kunnen variëren, afhankelijk van de ernst van de beroerte en de individuele behoeften van de patiënt. Het doel is om de patiënt te helpen zo onafhankelijk mogelijk te functioneren en de kwaliteit van leven te verbeteren na een beroerte. Samenwerking tussen de patiënt, het zorgteam en de fysiotherapeut is cruciaal voor een succesvolle revalidatie.

Fysiotherapie bij een CVA/Beroerte

Ergotherapie bij een CVA/Beroerte

Ergotherapie speelt een belangrijke rol bij de revalidatie van patiënten die een beroerte hebben gehad. Het doel van ergotherapie bij een beroerte is om patiënten te helpen bij het terugkrijgen van zelfstandigheid in hun dagelijkse activiteiten en routines, ondanks eventuele fysieke of cognitieve beperkingen die het gevolg zijn van de beroerte. Hier zijn enkele van de belangrijkste aspecten van ergotherapie bij een beroerte:

 1. Evaluatie: De ergotherapeut begint met een uitgebreide beoordeling van de patiënt om de fysieke, cognitieve en emotionele behoeften vast te stellen. Dit omvat het begrijpen van de beperkingen van de patiënt en het identificeren van specifieke doelen voor de therapie.
 2. Activiteiten van het dagelijks leven (ADL): Ergotherapeuten richten zich op het herstel van de vaardigheden die nodig zijn voor activiteiten van het dagelijks leven (ADL), zoals wassen, aankleden, eten, koken en schoonmaken. Ze leren patiënten strategieën om deze taken weer zelfstandig uit te voeren of passen ze aan aan de mogelijkheden van de patiënt.
 3. Cognitieve revalidatie: Ergotherapeuten kunnen werken aan cognitieve vaardigheden zoals geheugen, concentratie, probleemoplossing en planning. Dit is vooral belangrijk voor patiënten die cognitieve stoornissen hebben als gevolg van de beroerte.
 4. Mobiliteit en aanpassingen: Ergotherapeuten kunnen hulpmiddelen en aanpassingen aanraden om de mobiliteit en onafhankelijkheid van de patiënt te vergroten. Dit kan onder meer het gebruik van loophulpmiddelen, rolstoelen of aangepaste apparatuur omvatten.
 5. Huisaanpassingen: Ergotherapeuten kunnen adviseren over aanpassingen in de thuissituatie om de veiligheid en het comfort van de patiënt te verbeteren. Dit kan het verwijderen van drempels, het installeren van handgrepen, en andere aanpassingen omvatten.
 6. Emotionele en psychosociale ondersteuning: Ergotherapeuten bieden ook ondersteuning bij de emotionele en psychosociale aspecten van herstel. Ze kunnen patiënten helpen omgaan met depressie, angst en frustratie die vaak optreden na een beroerte.
 7. Educatie en training: Ergotherapeuten leren patiënten en hun verzorgers vaardigheden en strategieën die nodig zijn voor de lange termijn omgaan met de gevolgen van de beroerte.

Ergotherapie is een gepersonaliseerde therapie die is afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt. Het doel is om de patiënt in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren in hun dagelijks leven en de kwaliteit van leven te verbeteren na een beroerte. Samenwerking tussen de patiënt, het zorgteam en de ergotherapeut is essentieel voor een succesvolle revalidatie.

Ergotherapie bij een CVA/Beroerte