Ergotherapie - Wat is het & wat doet een ergotherapeut

Ergotherapie

Ergotherapie

Afspraak fysio

Wat is Ergotherapie?

Ergotherapie richt zich voornamelijk op uw dagelijks handelen. Wanneer activiteiten die eigenlijk automatisch behoren te gaan, plotseling of geleidelijk lastig zijn of veel inspanning kosten, kan de ergotherapeut worden ingezet. Zoals bij het aankleden, eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk of hobby’s.

hulpmiddelen ergotherapie

Ergotherapie behandelt en adviseert u in het omgaan met lichamelijke of psychische beperkingen en hindernissen. Daardoor leert u weer zelfstandig dagelijkse handelingen te doen. Ergotherapie zorgt dat u beter kunt meedoen in de samenleving, thuis of op uw werk.

Wanneer Ergotherapie?

Voorbeelden van dagelijkse problemen bij:

Hoe gaat u met de ergotherapeut aan de slag?

Wanneer u een ergotherapeut inschakelt, stelt deze samen met u vast wat voor u belangrijk is, wat u niet meer kunt en wat u weer opnieuw wilt doen. De ergotherapeut verzamelt alle mogelijke gegevens om te zien waar en wanneer een belemmering optreedt bij het verrichten van dagelijkse handelingen. Als dat duidelijk is, maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de vraag of de situatie en stelt samen met u doelen op voor de toekomst.

handergotherapie

Samenwerking met andere disciplines

Op onze drie locaties is er vaak samenwerking met andere disciplines. Regelmatig komt het voor dat samengewerkt wordt met:

Ergotherapie bij kinderen?

Ook kinderen kunnen geholpen worden door een ergotherapeut. Voor meer informatie hierover kunt u bij Kinderergotherapie bekijken.

Hoe komt u bij de ergotherapeut?

Uw huisarts of specialist kan u doorverwijzen. Maar u kunt ook zonder verwijzing bij onze ergotherapeuten terecht.

ergotherapie

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Iedereen heeft recht op maximaal tien behandeluren per kalenderjaar. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra ergotherapie. Uw polis van uw zorgverzekeraar geeft u hierover meer informatie.

 


 

U kunt in onze praktijk terecht voor allerlei problemen; of het nu om bewegingsproblemen bij kinderen of om klachten bij volwassenen gaat. Het maakt niet uit of uw klachten of problemen zijn ontstaan tijdens het werk, het sporten, een ongeluk of ziekte. Wij helpen u graag.

Onze specialisaties:

Algemene fysiotherapie Bedrijfsfysiotherapie Oncologiefysiotherapie
Bekkenbodem fysiotherapie Etalagebenen (chronisch ZorgNet) Overgewicht
Dry needling Ergotherapie Parkinsonnet
Geriatrie fysiotherapie Handtherapie Sportfysiotherapie
Kinderergotherapie Kinderfysiotherapie Diëtist
Manuele therapie Therapeutisch Elastische Kousen Oedeemfysiotherapie