Ergotherapie - Wat is het & wat doet een ergotherapeut

Ergotherapie

Ergotherapie

Afspraak fysio

Wat is Ergotherapie?

Het uitgangspunt bij ergotherapie is dat mensen moeten kunnen deelnemen aan het dagelijks leven.
Dagelijkse activiteiten zoals aankleden, eten, boodschappen doen, fietsen
, huishoudelijke taken, hobby’s en autorijden gaan vaak vanzelf/automatisch.
Mensen  kunnen moeite hebben met deze automatische dagelijkse activiteiten door lichamelijke of psychische klachten,
Een ergotherapeut helpt mensen deze dagelijkse activiteiten ,zo veel mogelijk, weer zelf te doen.
 

De behandeling

Een ergotherapeut stelt vast wat een persoon nog wél kan en gaat kijken naar de mogelijkheden om deze activiteiten te kunnen verbeteren.
De behandeling kan gericht zijn op oefeningen doen, leren om een activiteit op een andere manier aan te pakken of de activiteit/inspanning anders aan te pakken.
Het kan ook zijn dat de ergotherapeut kiest voor het gebruik van een hulpmiddel of voorlichting geeft aan je mantelzorgers of andere zorgverleners, die je al helpen.

Daardoor leer je weer zelfstandig dagelijkse activiteiten te doen. Ergotherapie zorgt dat u beter kunt meedoen in de samenleving, thuis of op je werk. Soms vergroten mensen hierdoor hun mogelijkheid om (langer) thuis te functioneren.

Ergotherapie bij Praktijk De Wiel

Wanneer Ergotherapie?

Bij dagelijkse problemen met:

Waarom ergotherapie bij kinderen? 

Ook kinderen kunnen moeite hebben met het uitvoeren van praktische handelingen, de motoriek of het verwerken van prikkels (zintuigelijke prikkelverwerking). Vaak leidt dit tot onzekerheid en/of frustratie. Een kinderergotherapeut kan helpen. Voor meer informatie hierover kunt u bij Kinderergotherapie bekijken.

Hoe gaat u met de ergotherapeut aan de slag?

Wanneer je een ergotherapeut inschakelt, stelt deze samen met jou vast wat voor jou belangrijk is, wat je niet meer kunt en wat je weer opnieuw wil kunnen doen.
De ergotherapeut verzamelt alle mogelijke gegevens om te zien waar en wanneer een belemmering optreedt bij het verrichten van dagelijkse handelingen. Als dat duidelijk is, maakt de ergotherapeut een concrete beschrijving van de vraag of de situatie en stelt samen met jou doelen op voor de toekomst.

Hoe vaak ergotherapie?

We krijgen vaak de vraag hoe vaak ergotherapie ingezet moet worden. Dit is moeilijk te beantwoorden. Hoe vaak ergotherapie wordt ingezet verschilt van cliënt tot cliënt en ligt met name aan de problemen waarmee mensen bij de ergotherapeut aankloppen.

Samenwerking met andere disciplines

Op onze drie locaties is er vaak samenwerking met andere disciplines. Regelmatig komt het voor dat samengewerkt wordt met:

Wat is het verschil tussen een fysiotherapeut en een ergotherapeut?

Fysiotherapie richt zich met name op spieropbouw, conditietraining en/of krachttraining.
Ergotherapie kijkt hier minder naar en kijkt vooral hoe mensen dagelijkse handelingen als koffie zetten of aankleden weer zelf kunnen doen. Een ergotherapeut helpt om de zelfstandigheid te vergroten.

Hoe komt je bij de ergotherapeut?

Uw huisarts of specialist kan je doorverwijzen. Maar je kunt ook zonder verwijzing bij onze ergotherapeuten terecht.

Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Iedereen heeft recht op maximaal tien behandeluren per kalenderjaar. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra ergotherapie. De polis van je zorgverzekeraar geeft hierover meer informatie.

 


Praktijk de Wiel

Je kunt in onze praktijk terecht voor allerlei problemen; of het nu om bewegingsproblemen bij kinderen of om klachten bij volwassenen gaat. Het maakt niet uit of je klachten of problemen zijn ontstaan tijdens het werk, het sporten, een ongeluk of ziekte. Wij helpen je graag.

Onze specialisaties:
Algemene fysiotherapie Bedrijfsfysiotherapie Oncologiefysiotherapie
Bekkenbodem fysiotherapie Etalagebenen (chronisch ZorgNet) Overgewicht
Dry needling Ergotherapie Parkinsonnet
Geriatrie fysiotherapie Handtherapie Sportfysiotherapie
Kinderergotherapie Kinderfysiotherapie Diëtist
Manuele therapie Therapeutisch Elastische Kousen Oedeemfysiotherapie