Wat is diëtiek? Wanneer naar een diëtist?

Diëtetiek

Diëtetiek

Wat doet een diëtist?

Wanneer u klachten of vragen heeft met betrekking tot voeding helpt onze diëtist u. Wat een goed voedingspatroon is, is heel persoonlijk. Dit is afhankelijk van uw leeftijd, lichaamssamenstelling, medicatiegebruik, beweegpatroon en eventuele klachten of ziektes. De diëtist bespreekt hoe uw eet- en drinkgewoontes zijn. Op basis hiervan bespreekt u samen welke veranderingen in uw voedingspatroon haalbaar of nodig zijn om uw doelen te halen.

Wanneer naar een diëtist?

Er zijn verschillende redenen om een diëtist te raadplegen. Dat kan zijn omdat u zelf graag iets wilt veranderen aan uw eetgewoonten, of dat u wilt werken aan uw gewicht of gezondheid. Misschien twijfelt u aan de volwaardigheid van uw eigen eetpatroon of dat van uw kind. Ook voor vragen over voeding in het algemeen mag u bij een diëtist aankloppen.
Het kan ook zijn dat u op advies van uw huisarts of specialist doorverwezen wordt naar een diëtist, omdat u een dieetadvies nodig hebt om gezondheidsredenen. U kunt ook bij ons terecht voor dieetadviezen bij:

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak wordt uw vraag/probleem besproken aan de hand van uw intakeformulier en/of voedingsdagboek. Samen met u wordt er een einddoel opgesteld. Vervolgens bekijken we wat er binnen uw voeding aangepast/toegevoegd kan worden om dit doel te halen.

Behandelingen

Bij de volgende afspraken gaat u steeds bekijken waar u tegen aanloopt, dat kan een feestje of etentje zijn. Ook wordt er met u besproken of uw eerste doelen gehaald zijn. Steeds helpt de diëtist u in kleine stappen naar uw einddoel te werken.

Hoe werkt het ?

U kunt een afspraak maken via het secretariaat van Praktijk de Wiel. Met de afspraakbevestiging krijgt u ook een intakeformulier en een voedingsdagboek toegestuurd. Deze kunt u ingevuld mee nemen naar uw eerste afspraak of digitaal terugsturen. Door deze goede voorbereiding haalt u meer uit uw eerste afspraak.

Toegankelijkheid

U kan zowel met als zonder een verwijzing van een arts een afspraak bij de diëtist maken.

Vergoeding

Diëtetiek wordt 3 uur per jaar vergoed door uw zorgverzekering uit de basisverzekering. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra diëtetiek. Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen bij het bezoeken van een diëtist.

Samenwerking

Onze diëtist Iris den Biesen werkt samen met de fysiotherapeuten en ergotherapeuten van Praktijk de Wiel. Ook werken wij samen in programma’s voor kinderen en volwassenen met overgewicht met meerdere externe partijen, zoals scholen en andere instellingen