Huisreglement Praktijk de Wiel

Huisreglement Praktijk de Wiel

Huisreglement Praktijk de Wiel

Huisreglement Praktijk de Wiel

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn heeft Praktijk de Wiel een huisreglement opgesteld die de veiligheid en de kwaliteit voor u waarborgen. Door het lezen van deze toestemmingsverklaring en het verschijnen op de eerste afspraak gaat u hiermee akkoord. U wordt verzocht om u aan dit praktijkreglement te houden. 

Algemene praktijkregels 

Eerste afspraak 

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij uw gezondheidsklacht starten we tijdens de eerste afspraak de behandeling. Onderdeel hiervan zijn de intake en het onderzoek. Voor de eerste afspraak worden twee zittingen gerekend. U ontvangt na het maken van de eerste afspraak altijd een bevestigingsmail. Bij de intake neemt u mee: 

Vragenlijsten 

Laatste afspraak 

De laatste behandeling bestaat altijd uit een ‘out-take’. Hierbij wordt de behandeling met u geëvalueerd, het dossier afgerond en een rapport naar de huisarts en/of verwijzer verstuurd. Het is niet wenselijk om de laatste afspraak af te bellen. Mocht u niet in staat zijn om naar de praktijk te komen, dan kan er ook een telefonisch consult plaatsvinden. Hiervoor wordt een behandeling gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.   

Hygiëne 

Medisch Fitness 

Privacy 

Praktijk de Wiel werkt met een privacyreglement, dit betekent dat uw gegevens uitsluitend door medewerkers worden vastgelegd en bewaard volgens de wet van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  

Op de locatie waar u behandeld wordt, is het goed te weten dat: 

Klachtenreglement 

U mag erop rekenen dat elke fysiotherapeut/ergotherapeut/oefentherapeut/diëtist van Praktijk de Wiel zijn/haar vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut/ergotherapeut/oefentherapeut/diëtist met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de therapie. Bespreek de klacht eerst met uw behandelend fysiotherapeut/ergotherapeut/oefentherapeut/diëtist. 

Praktijk de Wiel stelt het erg op prijs als u (bijna-) calamiteiten of situaties waarin u zich, om welke reden dan ook, niet prettig hebt gevoeld meldt aan het management van Praktijk de Wiel. Meer informatie, of een verzoek voor een persoonlijk gesprek, kunt u regelen aan de balie. Klachten, ideeën of verbetertips kunnen worden doorgegeven via administratie@praktijkdewiel.nl. 

Actuele zaken en veranderingen 

Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website of naar onze social media (Facebook en Instagram.