Huisreglement Praktijk de Wiel

Huisreglement Praktijk de Wiel:

Huisreglement Praktijk de Wiel:

 1. Dit reglement wordt aan iedere cliënt overhandigd bij aanvang van de fysio- of ergotherapie, diëtetiek, training of cursus.
 2. De fysiotherapeuten/ergotherapeuten/diëtisten van de praktijk gaan ervan uit dat je je conformeert aan dit huisreglement.
 3. Deelname aan een training of een cursus gebeurt op eigen risico.
 4. De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.
 5. De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor vermissing of schade aan, zowel direct als indirect, goederen van patiënten en/of  cliënten.
 6. Onze praktijk beschikt over een klachtenprocedure.
 7. Afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren, bij voorkeur per mail. Per telefoon tussen 08.30 en 13.00 uur.
 8. Bij niet of niet tijdig afzeggen wordt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling c.q. dienstverlening in rekening gebracht.
 9. Preventieve diensten zijn in veel gevallen voor rekening deelnemer. De fysiotherapeut/ergotherapeut kan je hierover nader informeren.
 10. Een Arbeids Revalidatie Training is in veel gevallen voor rekening van de werkgever. De revalidatietherapeut kan je hierover nader informeren.
 11. Ieder kwartaal ontvang je vooraf een nota voor een cursus en/of abonnement.
 12. Teruggave van het cursus en/of abonnementsgeld is niet mogelijk.
 13. Een training en/of cursus vindt plaats in kleine groepen in een oefenzaal c.q. trainingszaal.
 14. Bij deelname aan een training en/of cursus word je geacht makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding, te dragen alsmede schone sportschoenen.
 15. Je wordt verzocht een handdoek mee te brengen tijdens de fysiotherapie behandeling, training en/of cursus. Dit i.v.m. hygiëne.
 16. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de wet persoonsregistratie. Onze praktijk heeft zich aangemeld bij de registratiekamer.
 17. De inschrijving voor een training en/of cursus is strikt persoonlijk en met het plaatsen van je handtekening (of met mondelinge overeenstemming) op het inschrijvingsformulier en/of behandelovereenkomst ga je akkoord met deze bepalingen.
 18. Tijdens de eerste bijeenkomst van een cursus ontvang je een persoonlijke cursusmap die je mag houden. Deze cursusmap bevat informatie die tijdens de cursus besproken wordt.
 19. Er is alleen mogelijkheid tot douchen op onze locatie Leerdam, boven (in de sportschool)
 20. In Leerdam en Schoonrewoerd is er gezamenlijke kleedruimte, voor heren en voor dames.
 21. Er mogen per trainings- / cursus periode twee gemiste trainingen worden ingehaald. Samen met de begeleidende fysiotherapeut wordt bekeken op welke wijze en wanneer de gemiste trainingen ingehaald kunnen worden.