Revalideren na Corona virus bij Praktijk de Wiel

Revalidatie na Covid-19

Revalidatie na Covid-19

Afspraak fysio

Revalidatieprogramma bij het herstel na Covid-19

Uit onderzoek blijkt dat patiënten veel lichamelijke klachten overhouden aan het virus, zowel voor mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen, als voor mensen die thuis ziek zijn geweest. Beide groepen ervaren klachten die leiden tot beperking in het dagelijks functioneren en een verminderde kwaliteit van leven. Denk aan longproblemen, vermoeidheid, verminderde spierkracht en conditie, onbedoeld gewichtsafname en ondervoeding.

Wij hebben een multidisciplinair team opgezet die bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten en een diëtist. Dit team heeft zich gespecialiseerd in de eerstelijns revalidatie van ex-coronapatiënten.

 

 

Dit is wat ons team voor je kan betekenen:

Fysiotherapie

Fysiotherapie kan een belangrijk onderdeel zijn van de behandeling voor mensen met het post-COVID-syndroom. Mensen met dit syndroom ervaren aanhoudende symptomen en klachten, zoals vermoeidheid, kortademigheid, spierpijn, gewrichtspijn en cognitieve problemen, lang nadat ze oorspronkelijk besmet zijn geraakt met het virus.

Fysiotherapie kan gericht zijn op het verbeteren van de fysieke functie, het verminderen van pijn en het helpen bij het herstel van de algehele gezondheid. Hier zijn enkele mogelijke aspecten van fysiotherapie bij post-COVID-syndroom:

 1. Ademhalingsoefeningen: Personen met langdurige symptomen kunnen baat hebben bij ademhalingsoefeningen om de longfunctie te verbeteren en kortademigheid te verminderen.
 2. Conditietraining: Gecontroleerde conditietraining kunnen helpen bij het verbeteren van de cardiorespiratoire functie en het verminderen van vermoeidheid.
 3. Krachttraining: Het opbouwen van spierkracht kan helpen bij het verminderen van spierpijn en het verbeteren van de algehele lichamelijke conditie.
 4. Mobilisatie van gewrichten: Fysiotherapie kan gericht zijn op het herstellen van de mobiliteit van gewrichten die beïnvloed zijn door langdurige inactiviteit.
 5. Educatie en zelfmanagement: Fysiotherapeuten kunnen ook educatie bieden over het omgaan met symptomen, energiebeheer en het geleidelijk hervatten van activiteiten.

Ergotherapie

Ergotherapie kan een waardevolle rol spelen in de behandeling van het post-COVID-syndroom, waarbij mensen langdurige symptomen ervaren na een COVID-19-infectie. Ergotherapie richt zich op het vergroten van de zelfstandigheid en het verbeteren van het dagelijks functioneren. Hier zijn enkele aspecten van ergotherapie die relevant kunnen zijn voor mensen met het post-COVID-syndroom:

 1. Activiteitenaanpassing: Ergotherapeuten kunnen helpen bij het aanpassen van dagelijkse activiteiten om ze beter uitvoerbaar te maken in overeenstemming met de energieniveaus en functioneringscapaciteit van de persoon.
 2. Energiebeheer: Ergotherapeuten kunnen strategieën aanreiken om energie effectiever te beheren, aangezien vermoeidheid een veelvoorkomend symptoom is bij het post-COVID-syndroom.
 3. Cognitieve revalidatie: Voor mensen met cognitieve problemen na COVID-19, zoals concentratieproblemen of geheugenstoornissen, kan ergotherapie cognitieve revalidatieactiviteiten omvatten.
 4. Terugkeer naar werk: Ergotherapeuten kunnen helpen bij het plannen van een geleidelijke terugkeer naar werk, waarbij rekening wordt gehouden met de capaciteiten en behoeften van de persoon.
 5. Psychosociale ondersteuning: Ergotherapeuten kunnen psychosociale ondersteuning bieden en helpen bij het omgaan met de emotionele aspecten van het post-COVID-syndroom.

Diëtist

Een diëtist kan een belangrijke rol spelen bij de behandeling van het post-COVID-syndroom. Mensen die herstellen van COVID-19, vooral diegenen met langdurige symptomen, kunnen verschillende voedingsbehoeften hebben. Hier zijn enkele aspecten waar een diëtist bij betrokken kan zijn:

 1. Voedingsadvies voor herstel: Een diëtist kan individueel afgestemd voedingsadvies geven om het herstelproces te ondersteunen. Dit kan het optimaliseren van voedingsstoffen omvatten die belangrijk zijn voor het immuunsysteem, spierherstel en algehele gezondheid.
 2. Gewichtsbeheer: Sommige mensen ervaren gewichtsveranderingen als gevolg van COVID-19 of de behandeling ervan. Een diëtist kan helpen bij het plannen van een gezond dieet om een gezond gewicht te behouden of te bereiken.
 3. Energie-inname en vermoeidheid: Vermoeidheid is een veelvoorkomend symptoom bij het post-COVID-syndroom. Een diëtist kan helpen bij het plannen van maaltijden en snacks om een optimale energie-inname te waarborgen, rekening houdend met de individuele behoeften en toleranties.
 4. Voeding bij ademhalingsproblemen: Voor mensen met aanhoudende ademhalingsproblemen kan een diëtist advies geven over voeding die de longfunctie ondersteunt en de energiebehoeften voldoet.
 5. Hydratatie: Een diëtist kan helpen bij het handhaven van een goede hydratatie, vooral als koorts, zweten of ademhalingsproblemen aanhouden.
 6. Voeding bij cognitieve symptomen: Voor mensen met cognitieve problemen na COVID-19 kan een diëtist helpen bij het plannen van maaltijden die de hersenfunctie ondersteunen.

Vergoeding

Door de uitbreiding van het basispakket, kunnen ex-coronapatiënten met langdurige klachten (voor maximaal 6 maanden) gebruik maken van paramedische zorg. Namelijk:

Let op: De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering, dit betekend dat het wel verkerend wordt met het eigen risico.

Wie komt in aanmerking voor de vergoeding?

Mensen met COVID-19 die tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen ervaren kunnen in aanmerking komen voor de vergoeding van paramedische herstelzorg. Het is niet noodzakelijk dat iemand positief is getest op het coronavirus. Het is ook niet noodzakelijk dat iemand opgenomen is geweest in het ziekenhuis. De medisch specialist of huisarts stelt vast of er waarschijnlijk sprake is geweest van COVID-19 en geeft een verwijzing voor paramedische herstelzorg als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft.

 

 


 

Je kunt in onze praktijk terecht voor allerlei problemen; of het nu om bewegingsproblemen bij kinderen of om klachten bij volwassenen gaat. Het maakt niet uit of deze klachten of problemen zijn ontstaan tijdens het werk, het sporten, een ongeluk of ziekte. Wij helpen je graag.

Onze specialisaties:

Algemene fysiotherapie Bedrijfsfysiotherapie Oncologiefysiotherapie
Bekkenbodem fysiotherapie Etalagebenen (chronisch ZorgNet) Overgewicht
Dry needling Ergotherapie Parkinsonnet
Geriatrie fysiotherapie Handtherapie Sportfysiotherapie
Kinderergotherapie Kinderfysiotherapie Diëtist
Manuele therapie Therapeutisch Elastische Kousen Oedeemfysiotherapie