Meest voorkomende klachten bij de Ergotherapeut – Praktijk de Wiel

Meest voorkomende klachten bij de Ergotherapeut

Meest voorkomende klachten bij de Ergotherapeut

Problemen met dagelijkse activiteiten
Dit omvat moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse taken zoals aankleden, eten, persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken en zelfstandig wonen, vaak als gevolg van letsel, ziekte, handicap of ouderdom.

Werkgerelateerde klachten
Mensen kunnen ergotherapeuten raadplegen vanwege problemen met werkgerelateerde activiteiten, zoals het omgaan met werkplekaanpassingen, letselpreventie, het opnieuw leren van werkvaardigheden na een letsel of het managen van werkgerelateerde stress.

Fysieke beperkingen
Dit omvat klachten zoals beperkte mobiliteit, krachtverlies, coördinatieproblemen, evenwichtsstoornissen en vermoeidheid, die de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven kunnen beïnvloeden.

Hand- en armproblemen
Ergotherapeuten kunnen mensen helpen bij het omgaan met problemen zoals carpaal tunnelsyndroom, artritis, peesontstekingen, handletsel of chirurgie, die de handfunctie en het gebruik van de armen kunnen beïnvloeden.

Neurologische aandoeningen
Mensen met neurologische aandoeningen zoals beroerte, multiple sclerose, de ziekte van Parkinson of traumatisch hersenletsel kunnen ergotherapie nodig hebben om hun functionele capaciteiten te maximaliseren en hun onafhankelijkheid te vergroten.

Kindgerelateerde problemen
Dit omvat ondersteuning voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen, leerproblemen, sensorische integratiestoornissen, autismespectrumstoornissen of fysieke handicaps, om hen te helpen bij het ontwikkelen van functionele vaardigheden en deel te nemen aan activiteiten thuis, op school en in de gemeenschap.