Waarom ergotherapie bij Parkinson?

Parkinson

Parkinson

Waarom ergotherapie bij Parkinson?

Bij de ziekte van Parkinson kunt u in toenemende mate hinder gaan ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Denk aan: problemen met het opstaan uit en draaien in bed, uitvoeren van hobby’s en het bereiden van een maaltijd. Ergotherapie leert u om ondanks deze klachten, toch uw zelfstandigheid te behouden en/of te optimaliseren.

Wat kan de ergotherapeut voor u betekenen?

De ergotherapeut kijkt samen met u (en uw naaste) naar mogelijkheden om problemen bij dagelijkse activiteiten verminderen. Het uitgangspunt daarbij is beter gebruikmaken van de mogelijkheden die er wél zijn. Daarnaast kan de ergotherapeut u adviseren over mogelijke aanpassingen in huis en welke hulpmiddelen u kunt gebruiken. De ergotherapeut kan u helpen bij de aanvraag van hulpmiddelen en het gebruik ervan met u oefenen.

Tijdens de ergotherapeutische behandeling kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

Vergoeding

Jesse, een van onze ergotherapeuten, is aangesloten bij het ParkinsonNet. Een netwerkwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson.

Voor behandeling van een ergotherapeut heeft u recht op 10 behandeluren vanuit de basisverzekering. Dit wordt verrekend met het eigen risico. Vanuit enkele aanvullende verzekeringen kunnen nog extra behandeluren vergoed worden. Controleer dit bij uw eigen verzekering.

U heeft geen verwijzing nodig voor de behandeling.